۱۳۸۸/۰۸/۰۹

34

مملکت روی نفت خوابیده ولی مردمش گدایی بنزین میکنند , مملکته داریم ؟

۱ نظر: