۱۳۸۸/۰۹/۰۱

125

یكی از تكنولوژی‌هایی كه در تولید پیكان به‌كار برده شده بود اینه كه وقتی برف پاك‌كنش رو خاموش می‌كنی، هرجای شیشه باشه، می‌ایسته، حتا وسط شیشه و جلوی چشمات! مملكته داریم؟

۳ نظر: