۱۳۸۸/۰۹/۰۸

144

تو سریالای اونا کیت و سایر ترتیب همدیگه رو می‌دن و بیینده‌ها به وجد میان، تو سریالای ما کارگردان و بازیگرا ترتیب بیینده رو می‌دن و عوامل سازنده به وجد میان مملکته داریم؟

۲ نظر: