۱۳۸۸/۰۸/۱۶

54

یه روز در میون اینترنت مملکت بگابایت میره، مملکته داریم؟

۱ نظر:

  1. تازه بلاگت رو کشفیده بودم و رسیدم به یکی از این «مملکته داریم؟»ها که یهو برای بار چندم در این دو سه روز برق رفت... از ته دل گفتم فلانم تو این مملکتی که داریم!

    پاسخحذف