۱۳۸۸/۰۸/۱۹

68پانزده تريليارد و ششصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و بيست و نه ميليون و دويست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ريال. مملکته داریم؟

پ.ن. طرف فرق بیلیون/تریلیون (هزار میلیارد) و تریلیارد (هزار تریلیون) رو نمیدونه، مملکته داریم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر