۱۳۸۸/۰۹/۱۳

155

تا دختره مثل فاطی تو قیصر هم خودکشی کرده باشه وقتی خونواده‌ش می‌خوان علت این کارش‌و توضیح بدن می‌گن اخیرآ زیاد مطالعه می‌کرد تحت تاثیر آثار و رفتار هدایت و براتیگان قرار گرفته بود، مملکته داریم؟

۱ نظر: