۱۳۸۸/۰۹/۲۴

175

دیگه ماهواره امید هم هوا نمی‌کنن بخندیم. مملکته داریم؟

۲ نظر: