۱۳۸۸/۰۹/۲۸

187

تو مدرسه مجبورمون کردن هی مشق و دیکـته بنویسیم تا بلکه نوشتن یاد بگیریم. بعدش که بزرگ شدیم و یاد گرفتیم، مجبورمون کردن بنویسیم: 3.کـ.ـس، ث ک ث، صـ ـکـ ـص، سـ*ـس؛ مملکته داریم؟

۱ نظر: