۱۳۸۸/۱۰/۰۲

201

یارو هر غلطی دلش می‌خواد می‌کنه بعد میگه اعتراض مدنی بود! مملکته داریم؟

۱ نظر: