۱۳۸۸/۱۰/۱۱

224

یک سال دیگه به ۲۰۱۲ نزدیک شدیم. می‌ترسم جدی‌جدی دنیا سال ۲۰۱۲ تموم بشه. اون‌وقت میگن اینا تا آخرالزمان وقت داشتن به اهدافشون نرسیدن. مملکته داریم؟

۳ نظر: