۱۳۸۸/۱۰/۲۲

258

تلوزیون فیلمی با بازی محمدرضا فروتن و لاله اسکندری نشون میده، اینجا* همه به خاطر زمان و مکان اون فیلم** چشامون خیسِ خیسه... ، مملکته داریم؟

* کرمان
** روز زلزله، در بم

۱ نظر: