۱۳۸۹/۰۴/۰۷

512

ایران یعنی اونجایی که توش، شوخی با اپوزیسیون، هم از نظر اپوزیسیون و هم حاکمیت، یعنی "تایید حاکمیت"؛ مملکته داریم؟

۱ نظر: