۱۳۸۹/۰۵/۱۴

552

مسئولان نظارت بر اینترنت و فیلترینگ، فکر می‌کنن "بلاگفا" شبکه‌ی اجتماعیه؛ مملکته داریم؟
https://2009267721479566363-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/mamlekatepix/malmlekate-pix/mamlekate.jpg?attachauth=ANoY7coAOfOpigajNY3Rfde9cqlmh746-nmbseHqdw0o0msTtoxb3yRZLxRRc8Ol7JTvY6rnRZYRB6Q5a7PyENi_zGCQZUrn99MrozNwmLEzr16ZYLauKLOsqQalWI0RW5r2oTdrFN6avNKfJHlu_AfCBxQvWGB0Jc8wW8xNZ4kxO9NEmIWJuxRUersPFMEIo3RN9SfkH_pyjSGaq7aOIi5T4_sLXCUCNA%3D%3D&attredirects=0

۲ نظر:

  1. به نظر من شبکه اقتصادیه!

    پاسخحذف
  2. منظوراینا از شبکه اجتماعی همون سرویس های بلاگه کودن!

    پاسخحذف