۱۳۸۹/۰۶/۱۶

595

تاکسی دربست گرفتم، می‏گه: چهار تومن می‏شه ها! بهش می‏گم: سه تومن بگیر، مسافر هم بزن. می‏گه: باشه، اگه مسافر پیدا شد. بعد تو راه یه مسافر پیدا شده، بهش می‏گه: دو تومن می‏شه ها! مملکته داریم؟

توضیحات: کرایه مسیر = 500 تومن

۲ نظر: