۱۳۸۹/۰۸/۰۵

646

هشتادوچار ملت به احمدی‌نجاد رأی دادن که رفسنجانی رئیس‌جمبور نشه؛ هشتادوهشت به موسوی که احمدی‌نجاد نشه! مملکته داریم؟

دیازپام

۳ نظر:

 1. قبول نیست اخوی!
  هشتاد و چهار ملّت شریف و همیشه در صحنه به احمدی نژاد رأی دادند تا هاشمی در نیاید، امّا آن هایی که هشتاد و هشت به موسوی رأی دادند فقط یک مشت خس و خاشاک بودند!
  اسنادش هم موجود است!

  پاسخحذف
 2. می بینم که هنوز تو توهمی
  بیا بیرون دادا تموم شد

  پاسخحذف
 3. نخیر، اینگونه نبود

  پاسخحذف