۱۳۸۹/۰۹/۰۴

675

به خاطر آلودگی هوا تعطیل می‌کنند، بعد آتیش‌بازی! اجرا می‌کنند که مردم بیان بیرون! نگاه کنند. مملکته داریم؟

بولو دُزر

۱ نظر: