۱۳۸۹/۰۹/۲۷

714

وزیر مملکت ثبات شغلی نداره، ما که دیگه ول معطلِ معطلِ مملکته داریم؟

بهنام هـ.‏

۲ نظر: