۱۳۸۹/۰۹/۲۸

716

توی پاکت بهمن بلند نوزده نخ بهمن بلند بود و یه نخ بهمن کوچیک. مملکته داریم؟

۳ نظر:

 1. هفت مرحله تا مدیریت جهانی با پول امام زمانی و درایت ولایی و مدیریت احمدی نژادی:

  ۱- هدف مند شدن یارانه ها
  ۲- علف مند شدن سفره ها
  ۳- توکف مند شدن شمال بروها
  ۴- هکف مند شدن قیافه ها
  ۵- تلف مند شدن مستضعفین
  ۶- نجف مند شدن علما
  ۷- شعف مند شدن رهبر

  بر مححححححمد صلوات

  پاسخحذف
 2. عابر بانک ها چه شلوغ شده ((:

  پاسخحذف