۱۳۸۹/۱۰/۰۳

735

رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و رییس خود مفسدای اقتصادی یکیه !! مملکته داریم؟

ابوالفضل
جواب: معاون اول رییس جمبور، با حفظ سمت

۱ نظر:

  1. یادم یکروز یک از شهرستان یک مهمان 4 ساله داشتیم
    که خیلای کباب دوست داشت وضعیت منزل طوری بود که کبابو با مایتابه درست می کردیم سر نهار وقتی همسرم دیس کباب را روی کمیز کذاشت بچه با ناراحتی نگاهی کرد و گفت اینهم کبابه؟!!!!!!!
    حالا من میگه اخه اینهم مملکته !!!!!!!!!!!!

    پاسخحذف