۱۳۸۹/۱۰/۱۷

759

یه چندتا کتاب‌فروشی تو کریمخان بود می‌رفتیم کتاب برگ می‌زدیم،
حالا باید بریم نگاه کنیم ملت کباب‌برگ و هم‌برگ میزنن... مملکته داریم؟

مهدی و احسان

۱ نظر: