۱۳۸۹/۱۰/۲۹

800

بچه‌هه جواب یه حرف مجریه تو تلویزیون گفت: مرسی؛ مجریه گفت: فارسی رو پاس بدار عزیزم بگو: متشکرم!! بچه‌هه هم گفت: عنو نیگا! اینکه خودش فاعل باب تفعّل استعلام محضری ادغام قلب فعل معتل مصدر شکر ئه که! مملکته داریم؟

علی ک.‏

۲ نظر:

  1. شما هم که هی گیر دادین به مملکت،مملکته داریم!

    پاسخحذف
  2. درود
    این یکی خیلی بیخود بود... تازه تمسخری است برای پارسی رو پاس داشتن...

    پاسخحذف