۱۳۸۹/۱۱/۰۳

810

رفتم نمایندگی سایپا به مسئولش میگم فرمون ماشین زیاد صدا میده، چه کار کنم؟ میگه صدای ضبط رو زیاد کن! مملکته داریم؟

امیر ش.‏

۱ نظر: