۱۳۸۹/۱۲/۰۸

883

میترا: تو رو خدا نگا مرد آوردن برای تبلیغ رنگ مو! مهسا: بهتر از اینه که زن بیارن با روسری همون رو تبلیغ کنه که... مملکته داریم؟

۱ نظر: