۱۳۸۹/۱۲/۱۲

890مصلحی افشا کرد: کشف اسناد برنامه‌ریزی سران فتنه از دوران قیام اسپارتاکوس برای تضعیف نظام! مملکته داریم؟

۱ نظر:

  1. روز 10 اسفند ساعت 7 شب توی اوج درگیریها، پایین بلوار کشاورز 4 تا دختر ازم میپرسن آقا چه خبره؟!! مملکته داریم؟

    پاسخحذف