۱۳۸۹/۱۲/۱۲

891

باتوم برقی و اشک آورش رو ما میخوریم، قیمت نفت میره بالا، پولش رو اینا میخورن! مملکته داریم؟

۲ نظر: