۱۳۸۹/۱۲/۱۹

911

سامانه‌ی ارسال مقالات برای کنفرانس ملی کامپیوتر رو فیلتر کردن! خب مرض دارین برگزار می‌کنین! مملکته داریم؟

احسان

۲ نظر: