۱۳۸۹/۱۲/۲۰

917

طرف دویست میلیون مغازه رو برداشته موبایل فروشی کرده، بعد به مشتری میگه:
این گوشی ویندوز موبایلش اندروییدس، مملکته داریم؟

۱ نظر: