۱۳۸۹/۱۲/۲۲

926

محل اعتراضات چارشنبه سوری تمامی میادین، خیابان‏ها، پارک‏ها و کوچه‏ها تعیین شده، حتماً دفعه‏ بعد خونه‏ها هم اضافه می‏شه! مملکته داریم؟

۱ نظر: