۱۳۹۰/۰۱/۰۱

948

پارسال که سال همت مضاعف بود سال دوازده ماه تعطیل می‌شد، امسال که جهاد اقتصادیه معلومه حقوق‌ها رو نمی‌خوان بدن؛ مملکته داریم؟

کیوان پ.

۱ نظر: