۱۳۹۰/۰۲/۰۵

1001

صبح بخاری‌ها رو خاموش و جمع کردم، شب کولر رو راه انداختم! مملکته داریم؟

دلم برای اینجا تنگ شده بود ها!

۴ نظر: