۱۳۹۰/۰۱/۲۹

997

به همه‏‌ی کشورا انقلاب صادر کردن؛ به سوریه و عراق، ضدانقلاب! مملکته داریم؟

۱ نظر: