۱۳۹۰/۰۴/۱۰

1110

میدون کاج گشت ارشاد وایساده بود، به دختره میگم خانم حواست باشه جلوتر گشت ارشاد وایساده! دختره میگه ئه! گیر میدن؟؟ نـه! وایسادن دختر شایسته ایران رو انتخاب می‌کنن! مملکته داریم؟

مجتبی

۱ نظر: