۱۳۹۰/۰۵/۲۰

1154

تو انگليس جواب خشونت مردمُ دولت با آب پاشی ميده، اينجا جواب آب پاشی مردمُ دولت با خشونت ميده... مملکته داریم؟

امیر تهرانی

۳ نظر:

  1. http://www.tabnak.ir/fa/news/183013/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-+-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

    پاسخحذف
  2. بی انصاف . آبپاش میدونی چیه ؟ تو 5 روز 5 نفر رو کشتن. تو ایران تو هشت ماه 45 نفر کشته شدن که 20 نفر این وری بودن 25 نفر اون وری. خواست مردم انگلیس رفع تبعیضه نژادیه پلیس میکشتشون. اگر شعار میدادن علیه ملکه ببین چه بلایی سرشون میاوردن. یه بار هم درباره بی انصافی و کوردلی خودتون بنویسید و بعدش بگید مملکته داریم

    پاسخحذف
  3. ناشناس جان، از اون 5 نفری که می گی یه نفر که همون مارک دوگان بود توسط پلیس کشته شد، اون بقیه کار خود تظاهر کنندگان محبوب شما بود. یه کم اخبار بخون، البته غیر از فارس و رجا نیوز. به شعور بقیه هم توهین نکن.

    پاسخحذف