۱۳۹۰/۰۶/۱۹

1175

دختر ۱۸ ساله رو به جرم آب بازی میارن تلوزیون نشون میدن بعدم میندازن زندان! یارو ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس کرده اسمشم نمیگن! مملکته داریم؟

۱ نظر: