۱۳۹۱/۰۶/۰۶

1190

ما حاضریم سالی دو بار اجلاس باشه نه بخاطر نتایجش بلکه بخاطر خشگلاسیون در و دیوار شهر؛ مملکته داریم؟