۱۳۹۳/۱۲/۱۷

1120

بعد اینکه سوار ماشین شدم راننده میگه "شب عید بود کسی سوارت نمیکرد یک دربستی کوچول باشه؟!" مملکته داریم؟